POWER SOUND

Power Sound-力量与声音的完美结合 对于音乐的热爱是Power Sound恒久不变的前进动力。音乐家的演奏牵动着每一个Power Sound人的心跳。 音色,材质,工艺,设计,坚定不移传承鼓制造业最宝贵的经验,不知疲倦探索材料和声学结构的可能性,寻找那些在乐器工业化生产中遗失的工艺,让真正的鼓音色在复古和现代风格中起舞。 视觉-听觉的催化剂,Power Sound将音乐中的自由和勇敢表达到淋漓尽致,创造打击乐新视界。 Power Sound-力量与声音的结合,为创造富有生命力的乐器而生。

POWER SOUND产品:

 联系我们

电话:+86 451 84324947

网址:www.music7star.com

业务QQ:757669532

微信公众号:music7star

微信销售: 313684959

Email:gear7star@gmail.com

 中国七星乐器有限公司

地址:中国黑龙江省哈尔滨市,道里区工程街67-2号

电话:+86 451 84324947

工作机会

旗舰商城

http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632660307.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632662360.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632666801.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632669016.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632670877.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632671753.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632674818.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632678536.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632685614.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632686450.html http://wenda.tianya.cn/question/1crc9o2m8b7a435vkj4efb235h7rvh00r0ir8 http://zhidao.baixing.com/question/2720413.html https://iask.sina.com.cn/b/cZvEdUKNwn.html https://iask.sina.com.cn/b/eGokGAqITp.html https://iask.sina.com.cn/b/8V9lPQTSwH.html http://wenda.tianya.cn/question/1crc73khgb1bg84soqg8rtb4b28a1vsgeojj7 http://wenda.tianya.cn/question/1crc6mu9gb6af7sma91lof3h1tb904rbfohlv http://wenda.tianya.cn/question/1crc65coob6908s32l5tq42vf8ajg2qo6ogt4 http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632706763.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632708335.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632709349.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632712795.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632714284.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632730980.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632734229.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632735501.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632738259.html http://www.baike.com/yzt/askDetail_90952.html http://www.tz1288.com/ask/90953.html http://www.baike.com/yzt/askDetail_90951.html http://www.tz1288.com/ask/90950.html http://www.damuzzz.com/yzt/wendaDetail_90947.html http://www.baike.com/yzt/askDetail_90946.html http://www.tz1288.com/ask/90948.html http://www.tz1288.com/ask/90162.html http://www.damuzzz.com/yzt/wendaDetail_90163.html http://www.tz1288.com/ask/90162.html http://www.baike.com/yzt/askDetail_90164.html http://www.baike.com/yzt/askDetail_90161.html http://www.tz1288.com/ask/90165.html http://www.baike.com/yzt/askDetail_90158.html http://www.damuzzz.com/yzt/wendaDetail_90159.html http://www.baike.com/yzt/askDetail_89335.html http://www.baike.com/yzt/askDetail_89334.html http://jielite123.tz1288.com/selloffer/173410784.html http://www.baike.com/yzt/show4757183.html http://www.zhaoshang100.com/z132997202/ http://www.xuzhi.net/d237/110723747.html http://www.damuzzz.com/yzt/cp48187_681471083.html http://www.cn5135.com/OfferDetail-46609405.html http://www.1288.net.cn/p_d_1205_180323307908134550.html http://www.damuzzz.com/yzt/cp48187_681471079.html http://www.baike.com/yzt/Detail48190_681471078.html http://www.ynshangji.com/z3000000133264750/ http://www.baike.com/yzt/Detail48190_681471075.html http://www.zhaoshang100.com/z132986298/ http://www.baike.com/yzt/Detail48190_681471072.html http://www.ailaba.org/sell/184481766607365.html http://www.damuzzz.com/yzt/cp48187_681471057.html http://www.baike.com/yzt/Detail48190_681471058.html http://www.sooshong.com/YZT2016082606045113/offerdetail-154124861469390.html http://www.cn716.com/sellmarket/sell20636_20641559.shtml http://www.baike.com/yzt/Detail48190_681465307.html http://www.damuzzz.com/yzt/cp48187_681465306.html http://www.youboy.com/s153652922.html http://www.gtobal.com/sell/detail-5662080202.html http://www.dginfo.com/chanpin-191771541/

微信扫一扫