Roc-N-Soc

1987年,Roc-n-Soc成为世界上第一个专业生产移动鼓凳制造商。几年后,我们在这个行业发布了第一个刺绣LOGO座椅,树立了产品的独特性。到1990年,我们发布业内第一批彩色刺绣织物座椅。 随后不到5年的时间里,我们成功发布了业界第一支三支点气压鼓凳,同时带有一个平顺的旋转座椅。我们很快为所有鼓凳制造商发明了第一个改装鼓凳,并增加了靠背套件。第二年,我们推出了业内第一个成功的五腿鼓凳,不久之后,我们推出了一个带有内嵌中心的圆形座椅。 我们在2003年发布了业内第一个成功的吉他凳。第二年成为了音乐界最广泛的座椅。现在我们为添加了新的颜色和设计。 Roc N Soc-音乐家独享,人体工学设计,顶级品质,终身级投资,超专业全面产品线,最专业的音乐家座椅制造商。

Roc-N-Soc产品:

 联系我们

电话:+86 451 84324947

网址:www.music7star.com

业务QQ:757669532

微信公众号:music7star

微信销售: 313684959

Email:gear7star@gmail.com

 中国七星乐器有限公司

地址:中国黑龙江省哈尔滨市,道里区工程街67-2号

电话:+86 451 84324947

工作机会

旗舰商城

http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632660307.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632662360.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632666801.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632669016.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632670877.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632671753.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632674818.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632678536.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632685614.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632686450.html http://wenda.tianya.cn/question/1crc9o2m8b7a435vkj4efb235h7rvh00r0ir8 http://zhidao.baixing.com/question/2720413.html https://iask.sina.com.cn/b/cZvEdUKNwn.html https://iask.sina.com.cn/b/eGokGAqITp.html https://iask.sina.com.cn/b/8V9lPQTSwH.html http://wenda.tianya.cn/question/1crc73khgb1bg84soqg8rtb4b28a1vsgeojj7 http://wenda.tianya.cn/question/1crc6mu9gb6af7sma91lof3h1tb904rbfohlv http://wenda.tianya.cn/question/1crc65coob6908s32l5tq42vf8ajg2qo6ogt4 http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632706763.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632708335.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632709349.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632712795.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632714284.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632730980.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632734229.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632735501.html http://xian.baixing.com/baojieqingxi/a1632738259.html http://www.baike.com/yzt/askDetail_90952.html http://www.tz1288.com/ask/90953.html http://www.baike.com/yzt/askDetail_90951.html http://www.tz1288.com/ask/90950.html http://www.damuzzz.com/yzt/wendaDetail_90947.html http://www.baike.com/yzt/askDetail_90946.html http://www.tz1288.com/ask/90948.html http://www.tz1288.com/ask/90162.html http://www.damuzzz.com/yzt/wendaDetail_90163.html http://www.tz1288.com/ask/90162.html http://www.baike.com/yzt/askDetail_90164.html http://www.baike.com/yzt/askDetail_90161.html http://www.tz1288.com/ask/90165.html http://www.baike.com/yzt/askDetail_90158.html http://www.damuzzz.com/yzt/wendaDetail_90159.html http://www.baike.com/yzt/askDetail_89335.html http://www.baike.com/yzt/askDetail_89334.html http://jielite123.tz1288.com/selloffer/173410784.html http://www.baike.com/yzt/show4757183.html http://www.zhaoshang100.com/z132997202/ http://www.xuzhi.net/d237/110723747.html http://www.damuzzz.com/yzt/cp48187_681471083.html http://www.cn5135.com/OfferDetail-46609405.html http://www.1288.net.cn/p_d_1205_180323307908134550.html http://www.damuzzz.com/yzt/cp48187_681471079.html http://www.baike.com/yzt/Detail48190_681471078.html http://www.ynshangji.com/z3000000133264750/ http://www.baike.com/yzt/Detail48190_681471075.html http://www.zhaoshang100.com/z132986298/ http://www.baike.com/yzt/Detail48190_681471072.html http://www.ailaba.org/sell/184481766607365.html http://www.damuzzz.com/yzt/cp48187_681471057.html http://www.baike.com/yzt/Detail48190_681471058.html http://www.sooshong.com/YZT2016082606045113/offerdetail-154124861469390.html http://www.cn716.com/sellmarket/sell20636_20641559.shtml http://www.baike.com/yzt/Detail48190_681465307.html http://www.damuzzz.com/yzt/cp48187_681465306.html http://www.youboy.com/s153652922.html http://www.gtobal.com/sell/detail-5662080202.html http://www.dginfo.com/chanpin-191771541/

微信扫一扫